Organizare / Regulament de organizare / legislatie

Programe si strategii

top

 

Organizarea si functionarea Directiei Agricole Satu Mare

Direcţia pentru Agricultură Judeţeana Satu Mare este instituţie publica cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin care se asigură, la nivel judeţean, implementarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.   

Organizarea şi funcţionarea Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene este reglementată de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea  Guvernului nr.  1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea  Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional  Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 860 din 16 noiembrie 2016  privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2153/R/13.12.2016 privind aprobarea structurii organizatorice - cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale Ordinului MADR nr. 2132/R/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a directiilor  pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

 

OSPA Satu Mare