Coordonatele de contact

Judetul Satu Mare

Satu Mare - Str.Lăcrimioarei, nr.37, Corp A; cod 440067


Telefon

(004)0261.711.800

Fax

(004)0261.715.350

Conducerea directiilor pentru agricultura / Atributiile directorului executiv

Atributii director executiv


Art.l


(1) Conducerea Directiei pentru Agricultura Judeteana Satu Mare se exercita de catre directorul executiv al acesteia, ajutat in exercitarea functiei de catre un director executiv adjunct, numit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in conditiile legii.


(2) in exercitarea atribuliilor sale, directorul executiv are in subordine intreg personalul institutiei, coordoneaza toate activitatile acesteia si emite decizii in conditiile legii.


(3) in cazul in care, din diverse motive, directorul executiv nu poate exercita atributiile curente, acestea vor fi delegate spre exercitare directorului executiv adjunct.


(4) Prin delegare de atributii de la directorul executiv, directorul executiv adjunct coordoneaza serviciul implementarea politicilor, strategiilor in agricultura, consultanta agricola si formare profesionala.

 

 

 

Decizie Director Executiv

top

Responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Conform Deciziei Directorului executiv al DAJ Satu Mare nr. 52/30.07.2019, sunt desemnați în activitatea de creștere a gradului de trasparență următorii consilieri:

 Ardelean Mariana Lia -  Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Telefon: 0261-711800 / 0261-712715-int. 205; Fax: 0261-715350; E-mail: dadr.sm@madr.ro; secretariat@dadr-sm.ro;

 Crișan Marcel - Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 52/2003 (republicată) privind transparența decizională în administrația publică- Telefon: 0261- 711800 / 0261-712715-int. 207; Fax: 0261-715350;            E-mail: dadr.sm@madr.ro

  DAJ Satu Mare  lucrează după o procedură internă privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis ce asigură transparența decizională.

 

Conducerea Directiei pentru Agricultura Satu Mare

 • Director executiv

  Dr. ing. Ioan Cioltean.

 • Audiente

  • Dr. Ing. Ioan Cioltean - Director Executiv :
  • -  Luni, Miercuri orele 09-11
  • Inscriere pentru audiente la sediul Directiei sau telefonic

   

 • AGENDA DE LUCRU

 

Luni : Corespondenta   si activitati institutie

Audienţe : 09.00 - 11.00  

Diverse + Teren

 

Marti : Corespondenta   si activitati institutie

Diverse + Teren

 

Miercuri : Corespondenta   si activitati institutie

Audienţe : 09.00 - 11.00  

Diverse + Teren

 

Joi : Corespondenta   si activitati institutie

Diverse + Teren

 

Vineri : Corespondenta   si activitati institutie  

Diverse + Teren

 

Agenda va fi reactualizata in functie de evenimentele care intervin in perioada de referinta.

Program relatii cu publicul :

 • Luni-Joi orele 07:30 - 16:00
 • Vineri orele 07:30 -13:30

 

 

Harta localizarii DAJ Satu Mare