Programe la DAJ Satu Mare

  • Programe / strategii la DAJ Satu Mare

  • Programele şi strategiile proprii in conformitate cu prevederile art. 5, alin (1), litera f) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:


  • O mai buna implementare la nivel judetean a politicilor si strategiilor elaborate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;


  • O mai buna colaborare cu reprezentanti ai asociaţiilor de fermieri, asociatiilor profesionale si interprofesionale, in vederea colectării şi corelării datelor statistice specifice colecate;  cu  colectivele de specialitate din cadrul MADR în vederea desfaşurării activităţii  în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu; cu celelalte institutii publice existente la nivel judetean cu scopul solutionarii cu celeritate a problemelor sesizate;


  • Scurtarea termenului de transmitere a informatiilor de interes public solicitate;


  • Cresterea gradului de disponibilitate a informatiilor de interes pulic.