FOND FUNCIAR (documente utile)

30.01.2024 - Ordinul nr. 20 din 18 ianuarie 2024

 

30.01.2024 - Valoarea tarifului datorat în anul 2024 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

 

1. Introducerea in intravilan a terenurilor agricole si a celor cu amenajari de imbunatatiri funciare, în baza studiului urbanistic PUG,PUZ cf. ORDIN nr. 1.056 din 25 mai 2018

 

1.1 Opis - 2018 Documente pentru obtinerea avizelor necesare introducerii in intravilan

 

1.2 Ordin nr. 1.056 din 25 mai 2018

 

2. Introducerea sau redarea in circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan cf. Ordinul MADR nr.386 din 2017

 

2.1 Introducerea sau redarea in circuitul agricol

 

2.2 Ordin nr. 386 din 29 noiembrie 2017

 

3. Model cerere P.U.G., P.U.Z.,, Scoatere definitiva sau Temporara

 

3.1 Model - cerere PUG

 

3.2 Model cerere PUZ - introducere in intravilan

 

3.3 Model cerere scoatere din circuitul agricol - extravilan

 

3.4 Model cerere scoatere din circuitul agricol pajisti (pasune si faneata) - extravilan

 

 

4. Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole conform Ordinul MADR nr. 387/2017

 

4.1 Ordin nr. 387 din 29 noiembrie 2017

 

4.2 Schimbarea categoriei de folosinta

 

5. Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan cf. Ordinului MADR 83 din 2018 si Ordinului MADR 1366 din 2018

 

5.1 Opis I - scoaterea definitiva/temporara din circuit agricol

 

5.2 Opis II - scoaterea definitiva din circuitul agricol

 

5.3 Opis - scoaterea din circuitul agricol a pajistilor pemanente

 

5.4 Ordin nr. 1.366 din 12 septembrie 2018

 

5.5 Ordin nr. 83 din 23 februarie 2018

 

6. Tariful datorat pentru scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan precum si pentru introducerea terenurilor agricola in intravilan

 

6.1 Ordin nr. 20 din 17 ianuarie 2023

 

6.2 Valoarea tarifului 2023