Responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Conform Deciziei Directorului executiv al DAJ Satu Mare nr. 52/30.07.2019, sunt desemnați în activitatea de creștere a gradului de trasparență următorii consilieri:

 

Ardelean Mariana Lia -  Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Telefon: 0261-711800 / 0261-712715-int. 205; Fax: 0261-715350; E-mail: dadr.sm@madr.ro; secretariat@dadr-sm.ro;

 

Crișan Marcel - Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 52/2003 (republicată) privind transparența decizională în administrația publică- Telefon: 0261- 711800 / 0261-712715-int. 207; Fax: 0261-715350;            E-mail: dadr.sm@madr.ro

 

DAJ Satu Mare  lucrează după o procedură internă privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis ce asigură transparența decizională.